نمونه اسانس های درخواستی

نمونه اسانس های درخواستی

برای دریافت نمونه اسانس های درخواستی فرم زیر را تکمیل کنید، کارشناسان ما در کوتاهترین زمان جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت. نمونه های ارسال شده در ظرف های ۳۰ گرمی و بسته بندی های ۶ تایی می باشند و جهت تست های بویایی و تست های اولیه آزمایشگاهی ارسال می شوند. پس از انجام آزمایش های اولیه برای دریافت نمونه هایی متناسب با بچ های تولیدی، نظرات خود را با کارشناسان ما در میان گذاشته تا هماهنگی های تکمیلی در این مورد با شما انجام شود.