مشاور فروش اسانس

مشاور فروش اسانس

در بازار رقابتی امروز تنها خرید اسانسی با کیفیت ضامن کیفیت محصول تولیدی شما نخواهد بود. در راه پیشرفت در این بازار شما احتیاج به کارشناسانی دارید که گذشته از نحوه استفاده و میزان مصرف اسانس، بازار محصولات تولیدی را نیز بخوبی بشناسند و شما را در راه موفقیت همراهی کنند. 

از این رو ما در صنایع کیمیاگر آریان اسانس با داشتن کارشناسان مجرب در بخش فروش، احترام به مشتری را در دستور کار خود قرار داده و رضایت مشتری بعد از خرید و انجام پیگیری های مستمر برای اطمینان از خرید انجام شده را وظیفه خود می میدانیم.

کارشناسان ما با دریافت اطلاعات کافی از محصول تولیدی شما مشتریان عزیز، با مقایسه سابقه مصرفی اسانس مورد نظر، بهترین گزینه را برای مصرف شما عزیزان به شما پیشنهاد می کنند. البته با توجه به مواد اولیه متنوع استفاده شده در صنایع غذایی در صورت بروز هر مشکلی در محصول تولیدی شما مشتریان عزیز، کارشناسان ما مورد پیش آمده را به بخش آزمایشگاه کاربردی ارجاع داده تا مسولین آن بخش با هماهنگی های صورت گرفته نمونه محصول تولیدی مشتریان عزیز را تولید کرده و رفع ایراد نمایند. در نهایت بهترین راه حل برای مشکل پیش آمده توصیه و با حضور در محل کارخانه شما مشتریان عزیز این اشکال بطور کامل مرتفع خواهد شد.